Skladiščenje

Naši skladiščni prostori omogočajo skladiščenje vseh vrst blaga.

V našem podjetju ponujamo skladiščenje različnih vrst blaga. Razpolagamo s prostori na odprtem, kot tudi pokritimi skladiščnimi prostoti, kjer poleg skladiščenja in varovanja blaga omogočamo tudi zbirnika pretovora.