Morska dela

Smo strokovnjaki za dela na morju in obalnem pasu.

Naše podjetje izvaja vse vrste gradbenih del na morju in obalnem pasu, predvsem poglabljanje morskega dna, sanacije pomolov in sanacijo obal. Storitve izvajamo z lastno mehanizacijo in lastnim visoko strokovnim kadrom.